Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Novinky

Hlavní novinky


4.6.2019
Bezpečné klima ve školách Plzeňského kraje 2019
PPP Plzeň se spolupodílí na realizaci krajského projektu s názvem Bezpečné klima ve školách Plzeňského kraje Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v roce 2019.

20.2.2017
Bezpečné klima na školách Plzeňského kraje
Od 1.2.2017 byla zahájena realizace projektu Bezpečné klima na školách Plzeňského kraje Projektový záměr navazuje na priority a cíle Plánu primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje (2013-2016) především bod 1. Vytvářet příznivé školní prostředí ke zmírnění společensky nežádoucích či nebezpečných jevů a bod 2. Vytvářet podmínky pro poskytování kvalitních služeb na všech úrovních systému primární prevence rizikového chování.

22.10.2015
Koordinace primární prevence v Plzeňském kraji
Naším cílem je zajistit díky vzájemné pravidelné spolupráci se subjekty zabývající se prevencí efektivnější poskytování preventivních a intervenčních služeb na školách.

9.10.2013
Výjezd metodiků prevence 2013 Třemošná
Dovoloujeme si Vás pozvat na vzdělávací výjezd určený školním metodikům prevence a výchovným poradcům do Třemošné u Plzně. V minulých letech se tento seminář konal v Nečtinech a byl určen pouze ŠMP Plzeň - město. Letošní kurz jsme se rozhodli spřístupnit i dalším regionům plzeňského kraje... Těšíme se na Vás.

9.10.2013
Evropský projekt ZIP
Cílem projektu je zkvalitnit organizační zázemí školy a vyučovací metody podporující rovný přístup ve výchově a vzdělávání. Zajistit poradenskou podporu a péči intervenčního charakteru pro žáky se socio-kulturním znevýhodněním, s rizikovým chováním či jiným znevýhodněním souvisejícím s výchovou a vzděláváním a to ve školách, kde nepůsobí školní psycholog či speciální pedagog.

10.4.2012
Letní tábor na Bubnu 2012 pro děti s SPU 1.st.ZŠ
Letní tábor PPP Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň pořádá pro děti z 1.stupně ZŠ se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, ADHD ..)

15.11.2011
Pozvánka na evaluační konferenci KPZ
Konference je určená ředitelům škol, plzeňským metodikům prevence a dalším pedagogům, zástupcům spolupracujících organizací státního i neziskového sektoru, médiím a široké veřejnosti.

30.8.2011
Putovní letní tábor v povodí řeky Berounky 2011
V termínu 15.7.- 24.7. byl metodiky primární prevence projektu KPZ realizován putovní tábor pro děti z 2. stupně ZŠ se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy chování, LMD..).
© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS