Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Materiály ke stažení : Preventivní program školy (Minimální preventivní program MPP)Preventivní program (strategie) školy (Minimální preventivní program - MPP) vypracovává školní metodik prevence vždy na příslušný školní rok, přičemž reflektuje PP roku minulého. Vychází z potřeb a aktuální situace školy. Při tvorbě úzce spolupracuje s výchovným poradcem (popř. školním psychologem či speciálním pedagogem), vedením školy, třídními učiteli (zejména v oblasti klimatu tříd), ostatními pedagogy (učitelé rodinných výchov, výchov ke zdraví, občanských výchov apod.) a dalšími vhodnými subjekty (Pedagogiko-pychologická poradna, neziskové nebo státní organizace působících v PPRCH nejlépe s akreditací preventivních programů od MŠMT apod.).       

Více obecného textu např. na webu MŠMT www.prevence-info.cz

© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS