Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Kurz kyberšikana

 


Společnost Člověk v tísni, o. p. s., pobočka Plzeň
ve spolupráci s
Pedagogicko-psychologickou poradnou

pořádá


pilotní seminář věnovaný prevenci kyberšikany


Datum: 20. 11. 2009 (začátek bude stanoven po dohodě s přihlášenými)
Místo: Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, Částkova 78, zasedací místnost
Zasílání přihlášek: elektronicky na e-mail ales.kavalir@clovekvtisni.cz, nejpozději do 10. listopadu

Anotace:
Název semináře
Kyberšikana a její prevence
Cíl
Cílem semináře je podpořit pedagogické pracovníky ve snaze předcházet šikaně a dalším formám násilí a porušování lidských práv přes mobilní telefon a internet. Absolventi porozumí pojmu kyberšikana, jeho specifikům i znakům, které má s „klasickou“ šikanou společné. Naučí se, jakými prostředky na žáky a studenty působit preventivně i jak rozpoznat a řešit situace, v nichž k porušování lidských práv prostřednictvím ICT dojde.
Stručný popis
Vzdělávací seminář vyvinutý společností Člověk v tísni nabídne pedagogickým pracovníkům teoretické i praktické informace týkající se fenoménu kyberšikany a dalších případů porušování lidských práv prostřednictvím ICT.
V úvodní části semináře budou diskutovány dosavadní zkušenosti účastníků. Následovat bude teoretická část věnovaná porušování lidských práv prostřednictvím ICT, specifikům i znakům, které má s „klasickou“ šikanou společné. Bude kladen důraz na uvědomění si významu a závažnosti těchto fenoménů a dovednost jejich rozpoznání. Následně bude účastníkům nabídnuto několik praktických návodů, zejména v podobě interaktivních vyučovacích technik, včetně využití audiovizuálních materiálů s konkrétními příklady porušování lidských práv. Účastníci si tyto aktivity osvojí tím, že jimi sami projdou. V závěru bude následovat reflexe provedených aktivit. Absolventi obdrží textové i audiovizuální materiály v elektronické podobě.
Rozsah
5 hodin
Lektoři
Aleš Kavalír, Nina Rottová

Seminář je pořádán v rámci projektu „Prevence nebezpečných komunikačních praktik při využití ICT“, podpořeného v rámci „PROGRAMU PODPORY NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY OBCÍ 2009“ Plzeňského kraje. Žadatelem projektu je statutární město Plzeň, realizátorem Člověk v tísni, o. p. s.

© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS