Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Materiály ke stažení : Vyhlášky - met.pokyny

Níže přiložené soubory, jsou základní dokumenty pro práci školního metodika prevence. Jedná se převážně o dokumenty vydané MŠMT (legislativa, pokyny, strategie, apod.).

Některé texty jsou ve formátu .pdf. Ke čtení těchto dokumentů je potřeba programu Adobe Reader (stáhnete kliknutím).

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 2012 MŠMT (.zip) - kompletní doporučení se všemi přílohami k jednotlivým tématům RCH např. šikana, návykové látky, záškoláctví, xenofobie apod. je nutno stáhnout a "rozbalit".

Aktualizovanou verzi Metodického doporučení doplněnou o další témata PPRCH naleznete také na webu MŠMT zde.
 

Aktuální legislativu vztahující se k prevenci také najdete na stránkách odboru prevence MŠMT (vyhlášku 72 o poradenství, Školský zákon č.561 apod.). 

© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS