Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Metodické materiály : Drogy a alkohol


Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže 2012 MŠMT (.zip) (kompletní se všemi přílohami - je nutno stáhnout a "rozbalit")


Přiložené soubory

  Rodičům aneb o rizikovém chování - stručně popsaná problematika, co dělat když, první pomoc, kontakty... - r.2008 Město Plzeň

  Informace o drogách pedagogům a rodičům - PPP Brno - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti

  Problémy s návykovými látkami ve školním prostředí. Časná a krátká intervence - Nešpor, K., Csémy, L., Pernicová, H.

  Jak ve škole vytvořit zdravější prostředí - European Healthy - School and drugs SANANIM, Rada vlády pro koordinaci DP

  Bezpečnost především - brožura o realistickém přístupu k dospívajícím a drogám - Safetyfirst, Adiktologie, Město praha 2008

  Standardy odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek

  Certifikační řád pro hodnocení odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence užívání návykových látek

  Drogová závislost aneb rychlý běh po krátké trati - Poradenská příručka pro děti, dospívající a jejich rodiče (materiál o.s. Arkáda)

  Návrh řešení problematiky návykových látek ve školním řádu

  Legislativa - přehled vybraných platných předpisů

  Kouření aneb závislost na tabáku – Informační a poradenská příručka (materiál o.s. Arkáda)

  Strategie prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na období 2009-2012

  Tanec a drogy 2000 a 2003: výsledky dotazníkové studie s příznivci elektronické taneční hudby v České republice. Kubů, P., Škařupová, K., Csémy, L. (2006) Praha: Úřad vlády ČR

  1.díl : Drogy a drogové závislosti, K. Kalina a kol., Úřad vlády ČR, 2003. Rozsáhlá studijní monografie, která vychází z bio-psycho-sociálního modelu zneužívání návykových látek a shrnuje v širokém multidisciplinárním záběru soudobé poznatky z oblasti drog a drogových závislostí.

  2. díl : Drogy a drogové závislosti, K. Kalina a kol., Úřad vlády ČR, 2003. Rozsáhlá studijní monografie, která vychází z bio-psycho-sociálního modelu zneužívání návykových látek a shrnuje v širokém multidisciplinárním záběru soudobé poznatky z oblasti drog a drogových závislostí.

  Drogy a drogové závislosti - Co jsme se už naučili a co bychom se ještě naučit měli - R. Hartnoll

  Sborník studíí - Děti a jejich problémy 2 - Linka Bezpečí 2008

  Tisková zpráva národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti ESPAD 2007

  Nové syntetické drogy - charakteristika a hlavní rizika

  Účinnost výměny sterilních jehel při snižování rizika HIV/AIDS mezi uživateli drog - NMS

  Seznam zařízení poskytujících drogové služby v ČR

  Národní strategie protidrogové politiky na období 05 - 09

  Prevence užívání tabáku,alkoholu a jiných drog u dospívající - spc. ARKÁDA a MZ ČR
© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS