Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Letní tábor na Bubnu 2012 pro děti s SPU 1.st.ZŠ

Letní tábor PPP
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň (Částkova ul. 78) pořádá pro děti z 1.stupně ZŠ se specifickými vzdělávacími potřebami (poruchy učení, ADHD ..) letní tábor ve dnech 26.8. – 31.8. 2012

Tábor se koná na Bubnu, v rekreační oblasti Hracholuské přehrady.

Program bude vycházet ze specifických potřeb dětí; pravidelně budou zařazovány stimulační a reedukační činnosti i techniky k rozvíjení sociálních dovedností, hry a rekreační aktivity.

Program tábora bude veden odbornými pracovníky PPP.

Cena: 2 300,- Kč

Více informací pro zájemce poskytuje:

Eva Monsportová DiS. - soc.pracovnice
Lucie Peroutková DiS. – soc. pracovnice

v kanceláři č. 213
nebo na tel.: 377 468 124

 

© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS