Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Materiály ke stažení : adresáře - kontakty

 

Kontakty na metodiky prevence PPP Plzeň
Kontakty na oblastní metodiky prevence Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň, Rokycany, Plzeň Sever a Jih, Domažlice, Klatovy a Tachov naleznete zde.


Kontakt na středisko výchovné péče Plzeň (oddělení prevence)
Mgr. Marek Černý
- vedoucí vychovatel a metodik prevence SVP
Karlovarská 459/67, 323 00 Plzeň
tel.: 377 510 246
e-mail: cerny@dduplzen.cz
Kontakty na pracovníky Dětského diagnostického ústavu, střediska výchovné péče, základní školy nalezenete zde.


Kontakty na organizace v Plzeňském kraji působících v oblasti PPRCH:
"nestátní" subjekty (neziskovky apod.) naleznete zde
"státní" subjekty naleznete zde  


Kompletní katalog sociálních a jiných služeb v Plzni naleznete na portálu Socialni sluzby Plzen.
 

Kontakty na krajské a plzeňské koordinátory prevence:

Krajská školská koordinátorka primární prevence rizikového chování Plzeňského kraje
Bc. Hana Dadučová
Oddělení mládeže a sportu - odbor školství, mládeže a sportu
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
tel.: +420 377 195 321
e-mail: hana.daducova@plzensky-kraj.cz


Krajská protidrogová koordinátorka, koordinátorka prevence kriminality - odbor sociálních věcí Plzeňského kraje
Ing. Pavlína Kučerová
Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň  - Kancelář 437 Patro 4
Tel.: +420 377195 087

Mob.: +420 733698688
Email: pavlina.kucerova@plzensky-kraj.cz


Koordinátorka a manažerka odboru prevence kriminality magistrátu města Plzně
Mgr. Andrea Gregorová

Magistrát města Plzně
Náměstí Republiky 16, Plzeň
tel: 378 032 256
e-mail : gregorova@plzen.eu 
 
 

Kontakt na odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního vzdělávání MŠMT

Mgr. Martina Budinská
- vedoucí oddělení Prevence
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
tel.: 234 811 331
e-mail: martina.budinska@msmt.cz

Ing. Radka Heřmánková
- odborné poradenství a metodické vedení krajských školských koordinátorů prevence a dotačních programů
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
tel.: 234 811 554
e-mail: radka.hermankova@msmt.cz

Mgr. Vladimír Sklenář
- odborné poradenství a metodické vedení metodiků prevence v pedagogicko-psychologických poradnách, certifikace a standardizace služeb PPRCH
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
tel.: 234 811 698
e-mail: vladimir.sklenar@msmt.cz


Bc. Matouš Korbel
- odborné poradenství a metodické vedení školních metodiků prevence
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
tel.: 234 811 281
e-mail: matous.korbel@msmt.cz
 
 

Webové portály k primární prevenci rizikového chování
Prevence MŠMT ČR (odbor prevence MŠMT)
Prevence-info (portál zřizovaný MŠMT)
Klinika adiktologie (Univerzita Karlova v Praze - sekce prevence)
Národní ústav pro vzdělávání (školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)
Portál prevence rzikového chování (užitečný rozcestník nejen pro Prahu)


Středisko služeb školám (seznam škol v PK apod.)
Česká školní inspekce
  

© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS