Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Organizace v Plzeňském kraji : neziskové organizace
 
 
Zde jsou uvedeny pouze organizace v Plzeňském kraji (PK), které mají webovou prezentaci (text nadpisu je vždy aktivní), jsou nám známé a mohu být užitečné školnímu metodikovi prevence. Organizace, které web nemají, jsou uvedeny v sekci Materiály ke stažení.
 
Organizace poskytující programy primární prevence pro školy
 
Diakonie Západ - Prevence pro školy a veřejnost (PK)
Prevence pro školy a veřejnost nabízí certifikované programy v oblasti specifické primární prevence rizikového chování, dále odborný servis pro pedagogy a ŠMP, rodiče, studenty a širokou veřejnost. Největší spektrum preventivních programů a aktivit je poskytováno žákům a studentům ZŠ (1. a 2. stupeň), SŠ, SOU, OU. Diakonie Západ dále provozuje mnoho dalších služeb zejména sociálního charakteru, které mají často přesah i do školního prostředí např. Krizovou pomoc (Plus pro lidi v krizové situaci), Nízkoprahové kluby pro děti a mládež apod.

 
P-Centrum nabízí certifikované programy specifické primární prevence pro žáky a studenty ZŠ, SŠ, SOU, OU, dále semináře a odborný servis pro pedagogy a ŠMP, rodiče, studenty a širokou veřejnost. CPPT také např. provozuje služby K-centra, Program následné péče a Poradnu pro patologické hráče.

Point 14 (PK)
Point 14 poskytuje služby, které jsou spojené s drogovou problematikou včetně primární prevence. Organizace nabízí certifikované programy specifické primární prevence pro druhý stupeň ZŠ, SŠ a SOU, vzdělávání pedagogů a rodičů. Dále poskytuje např. služby: Terénní program (v Plzni a regionech), Kontaktní centrum a službu Následné péče.
 
Dramacentrum Johan - Centrum pro tvořivou dramatiku a divadlo
K3 - komunikace, kooperace, kreativita (PK)

Programy primární prevence pro ZŠ a SŠ. Využíváme principy osobnostně-sociálního rozvoje, dramatické výchovy a divadla. Rozvoj komunikačních a kooperčních dovedností, podpora dobrých vztahů ve třídě, rozvoj tvořivosti a cesty k umění, využitá témata vycházející z RVP.
 
 
Nízkoprahové kluby pro děti a mládež NZDM

Ponton z.s. - NZDM Pixla (Plzeň)
Pixla nabízí dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí klubu v centru Plzně. Pracovníci dětem pomáhají se školou, s hledáním práce a bydlení a dalšími problémy, se kterými si mladí sami nevědí rady. NZDM Pixla pracuje s neorganizovanými dětmi a mládeží od počátku školní docházky do 20 let. Další projekty Pontonu jsou projekt COM.PASS, který se věnuje dětem, které tráví volný čas v ulicích Plzně a projekt - program včasné péče Klubíčko, který nabízí dětem a rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí bezpečnou alternativu předškolního zařízení. Dále Ponton realizuje řadu jednorázových projektů a akcí (Pixlování, Bednění, tábory, víkendové pobyty apod.). 
 

Salesiánské středisko mládeže Plzeň - klub Balón a NZDM Vzducholoď
Klub Balón je otevřený klub, který zaměřuje svoji nabídku na děti od 8 do 15 let  a který je primárně určen pro děti mající svůj volný čas organizovaný částečně nebo vůbec, případně jsou v organizaci svého volného času finančně, sociálně, rodinně či výchovně znevýhodněni. Posláním NZDM Vzducholoď je prostřednictvím kontaktní práce, poradenství, výchovně-vzdělávacích aktivit a preventivních programů pomáhat mladým lidem ve věku 13 – 22 let při řešení situací, které vyplývají z dospívání. Středisko dále poskytuje služby centrum pomoci Střecha a Zájmové kroužky.


Diakonie Západ - NZDM kluby Atom, Akcent, Echo, Dok, Fontána a Uličník (PK)
Naše Kluby naleznete v pěti západočeských městech: Plzni (Atom), Rokycanech (Akcent), Domažlicích (Fontána), Horažďovicích (Dok) a v Dobřanech (Echo). Náš mobilní klub Uličník se pohybuje během týdne v dalších čtyřech menších městech: Janovice nad Úhlavou, Poběžovice, Bělá nad Radbuzou a Bor u Tachova. Pracovníci nízkoprahových klubů poskytují mladým lidem pomoc a podporu v obtížných i každodenních situacích a také usilují o to, aby mladí lidé obtížné situace zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi potenciálních rizik.


Naděje (Plzeň)
NADĚJE v Plzni poskytuje tyto sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, ubytování, azylové domy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Naděje v Plzni pracuje též s dětmi předškolního věku v předškolním klubu Slunečnice a poskytuje ubytování ve dvou ubytovacích domech v ulici Železniční a Černická.

 
 
Psychologická, krizová pomoc, poradenství
 
Ledovec a telefonická krizová pomoc (linka důvěry)
Nabízí lidem s duševním onemocněním a/nebo mentálním handicapem z plzeňského regionu podporu při udržování a zlepšování kvality jejich života v běžných podmínkách. Služby poskytujeme ve dvou střediscích: poradenském centru a v terapeutickém centru. Dále poskytujeme telefonickou krizovou pomoc na číslech 373 034 455, mobil 739 055 555.

Občanské sdružení EPOCHÉ
Regionální společnost pro péči o duševní zdraví.

Linka bezpečí dětí a mládeže 116 111
Bezplatná celostátní linka pro děti a mládež v krizových životních situacích, otevřena 24 hodin denně, včetně nedělí a svátků. Děti mohou volat anonymně.

Diecézní charita - Terénní krizová služba (TKS)
Pomoc při řešení obtížných životních situacích, náročných událostech a neštěstích v celém Plzeňském kraji.

Diakonie Západ - Plus pro lidi v krizové situaci (krizové centrum)
Posláním služby je poskytnout krizovou pomoc dětem od 6 let, dospívajícím, dospělým, párům či rodinám (existuje i speciální nabídka pro školy v PK). Poskytnout krizovou pomoc znamená: klienty psychicky podpořit a bezpečně je provést situací, kterou vnímají jako naléhavou, nepříjemnou či ohrožující, s cílem zabránit dalšímu nepříznivému vývoji situace.

Bílý kruh bezpečí
Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů, včetně morální a emocionální podpory.
 
Občanská poradna Plzeň
Občanské sdružení Občanská poradna Plzeň, o.s. je nestátní nezisková organizace. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
 
Člověk v tísni
Poskytování sociálně integračních služeb lidem a rodinám v nepříznivých životních situacích. Vedle toho realizujeme i řadu vzdělávacích aktivit, informačních projektů pro různé cílové skupiny a kulturní aktivity pro veřejnost.

 

Další návazné služby, organizace pracující s dětmi a mládeží, sekundární a terciární prevence apod.


Společnost Tady a Teď, o. p. s.
Posláním SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o. p. s. je napomáhat sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem. Činnost organizace se zaměřuje především na osoby nízko-kvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané a zpravidla i etnicky stigmatizované či jazykově znevýhodněné. Společnost TT nabízí bezplatné doučování a to minimálně 1x týdně přímo v rodině dítěte. Doučující jsou studenti středních a vysokých škol kvalifikováni pro práci s dětmi.

Ulice
Sociální práce, o.s. je nový (červen 2009) název občanského sdružení, kleré od roku 2001 provádí sociální práci a poskytuje služby Harm Reduction (snižování rizik) v oblasti pouliční, klubové a privátní prostituce, uzavřené drogové scény a romské komunity (vzdělávání, semináře pro školy).
 

Středisko křesťanské pomoci Plzeň
Středisko křesťanské pomoci Plzeň poskytuje soubor služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a závislostí na návykových látkách, kterým pomáhá překlenout složité životní období a nalézt novou životní cestu (např. terapeutická komunita Vršíček, Dům na půl cesty, Sociální rehabilitaci a Terénní program).

 


Katalog organizací, poskytujících sociální a jiné služby na území města Plzně můžete stáhnout zde.

 

© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS