Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Organizace v Plzeňském kraji : státní organizace
  
 
Pobytové a ambulantní zařízení pro děti a mládež s výchovnými problémy, rodinná terapie a poradenství, vzdělávácí kurzy pro pedagogy.
Přednášky primární prevence na téma : šikana, prevence užívání návykových látek, právní odpovědnost. Ajax – Ajaxův zápisník, návštěva a předvedení práce policie dětem.

Městská policie Plzeň
Skupina pro metodiku a korespondenci, projekty prevence kriminality, akce v rámci primární prevence kriminality (besedy a další různé akce pro ZŠ).
  
Posláním Zdravotního ústavu je plnění úkolů stanovených na úseku ochrany veřejného zdraví právními předpisy a statutem.(poradna HIV-AIDS, poradna zdravého životního stylu, závodní preventivní péče a konzultace, fyziologické práce a aktivity v ochraně a podpoře veřejného zdraví...).
  
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.
 
 

Katalog organizací, poskytujících sociální a jiné služby na území města Plzně můžete stáhnout zde.

 

© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS