Pedagogicko psychologická poradna - KÁPEZET
 Užitečné odkazy : lidská práva


www.llp.cz - Liga lidských práv

www.unicef.cz - Dětský fond OSN

http://www.stopnasilinadetech.cz/
- Stop násílí na dětech

http://www.unicprague.cz/lidska-prava
- OSN v ČR

http://wtd.vlada.cz/pages/rvk_rlp.htm
- Rada vlády ČR pro lidská práva


Konkrétnější internetové odkazy k lidským právům

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004092003 - Bílek, Pavel et al. Výchova k lidským právům: Metodická příručka pro učitele společenských věd na středních školách. Praha: Střední policejní škola MV a Český helsinský výbor, 2001

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2003070716 - Bílek, Pavel et al. Výchova a vzdělávání v oblasti lidských práv : Referenční příručka pro pedagogy středních a vyšších škol. Praha: Český helsinský výbor, 2002

http://www.crdm.cz/download/publikace/zacneme_treba_takhle.pdf - Čakrtová, Michaela. Začněme třeba takhle. Praha: Česká rada dětí a mládeže, 2006

http://crdm.adam.cz/publikace/umluva - Česká rada dětí a mládeže. Ahoj, Úmluvo!: Výklad Úmluvy o právech dítěte, 2000

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004120101 - Dědečková, Jiřina a Hradečná, Marie. O právech dětí pro učitele. Praha: Český helsinský výbor, 1995

http://zenskaprava.ecn.cz/cz/pruvodce.pdf -Hnutí NESEHNUTÍ. Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů: (nejen) pracovní sešit k přednáškám.

http://www.amnesty.cz/vychova/ - MŠMT ČR. První kroky: metodická příručka pro výchovu k dětským právům, 1998

http://www.detskaprava.cz/deti/slabikar.htm#
 - Nadace Naše dítě. Slabikář Dětská práva – Vím, co smím?

... a metodika ke Slabikáři: http://www.detskaprava.cz/pedagog/materialy_metodika.asp
....test z dětských práv http://www.detskaprava.cz/rodic/dp_slabikar_test.asp

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2003070714 - Ondráčková, Jana. Sousedé: Učíme se vzájemnému respektování. Praha: Český helsinský výbor, 2001

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004120301
- Šilhánová, Libuše. Ochrana lidských práv v ČR. Praha: Český helsinský výbor, 2004

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004033106 - Šilhánová, Libuše. O lidských právech pro učitele. Praha: Český helsinský výbor, 2003

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2003070722 - Šilhánová, Libuše. Besedy o lidských právech se žáky 8. a 9. roč. základních škol a se studenty středních škol a učilišť : Inspirace pro učitelky a učitele, Český helsinský výbor a Nadace Charty 77, 1999
http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2003070722Náměty na hry pro výchovu k dětským právům:
http://www.detskaprava.cz/pedagog/materialy_burza.asp

http://www.nidm.cz/umluva/c_um_in.php - implementace Úmluvy o právech dítěte (projekt Národního institutu dětí a mládeže MŠMT)


Elektronické publikace o dětských právech (pro děti a mládež)
http://www.crdm.adam.cz/view.php?cisloclanku=2003062602 - Česká rada dětí a mládeže.Ahoj, Úmluvo!: Výklad Úmluvy o právech dítěte, 2000 (pro mladší žáky základních škol)

http://www.detskaprava.cz/prava/info.htm - Nadace Naše dítě. Práva jsou pro všechny! (pro starší žáky základních škol a studenty a žáky středních škol a učilišť)

http://www.detskaprava.cz/poznej/info.htm
- Nadace Naše dítě. Poznej svá práva, svobody a povinnosti! (o lidských právech v širším kontextu: pro starší žáky základních škol, studenty středních škol, pedagogy a širší veřejnost)

http://www.detskaprava.cz/deti/slabikar.htm#
- Nadace Naše dítě. Slabikář Dětská práva – Vím, co smím? (pro mladší žáky základních škol)

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2003070713
- Ondráčková, Jana. Co je Úmluva o právech dítěte? Český helsinský výbor, 2001 (pro mladší žáky základních škol)

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004033106 - Šilhánová, Libuše. O lidských právech pro starší žáky a studenty. Praha: Český helsinský výbor, 2003

Na stránkách www.detskaprava.cz funguje elektronická poradna, kam děti a mladí lidé mohouo dborníkům prostřednictvím e-mailu zaslat svůj dotaz týkající se dětských práv a ti jim jejich otázky zodpoví.

© Pedagogicko psychologická poradna Plzeň - KÁPEZET - KPZ Plzeň, 2009; XHTML, CSS