Hledejte nejvýhodnější letecké jízdenky

mexiko pojistné události

- AGL travel

Zákazník bere na vědomí, že pokud nevyužije doporučení CK uzavřít jeho prostřednictvím pojištění, není CK povinna nad daný zákonný rámec cokoliv nepojištěnému zákazníku při nastalé pojistné události poskytnout a zákazník nese sám veškerá rizika s tím

CK MARTED– Co je zahrnuto v komplexním cestovním pojištění?

Přehled pojištění s uvedením limitů pojistného plnění z jedné pojistné události pro kažého pojištěného v Kč Horní hranice pojistného plnění Pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně repatriace, asistenční služby

Formuláře pro vyřízení pojistné události | FIRO-tour

Oznámení pojistné události z léčebných výloh v zahraničí. Oznámení pojistné události z pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby. Oznámení pojistné události z pojištění STORNO. Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a

Co vědět před cestou | EXIMtours

V případě, že asistenční služba nebude při řešení pojistné události kontaktována, může Vám být odmítnuta úhrada nákladů ze strany pojišťovny. Pokud jste nevyužili naší cestovní kanceláří doporučené cestovní pojištění , postupujte v souladu s pokyny p

UNIQA Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č ...

pojistné události a kterou pojistitel odečte od přiznaného pojistného plnění. 2.3. Pro právní jednání, týkající se vzniku, změny a zániku pojištění,je tře-ba písemné formy. Veškeré změny musí být provedenypísemně,jinak jsou považovány za neplatné. Za

| Cestovní pojištění ALLIANZ

Správcem osobních údajů ve vztahu k Pojistné smlouvě je Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600, IČ: 47115971. Účelem je zpracování osobních údajů pro splnění závazku pojistitele a jeho právních povinností z Pojistné

Komplexní pojištění - Cestovní kancelář FTL

Komplexní pojištění. Předmět a rozsah pojištění s účinností od 1.5.2014. Cestovní pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. asistenčních služeb (dále také jen "LVZ") a úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění zpoždění zava

Naturistická dovolená

Mexiko Spojené státy mexické (Estados Unidos Mexicanos) nabízí památky z doby Aztéků i Mayů, zajímavé jsou ovšem i připomínky španělské kolonializace. Podobně jako Thajsko či JAR se jedná z našeho pohledu o zimní destinaci, kdy si můžeme dopřát dovol

Škody a pojistné události - AXA

Škody a pojistné události Životní a úrazové pojištění. Více informací

Plavby Costa s CK Orbis Link - Podmínky

Vzhledem ke smlouvě o prodeji zájezdu, včetně prodeje plaveb, se rozumí, že tato smlouva je nejenom upravena všeobecnými podmínkami stanovenými v tomto dokumentu, ale také všemi dalšími podmínkami, které jsou zahrnuty v prospektech, propagačních letá

Garance nejnižší ceny

Nejkomplexnější online nabídka letů

98 procent zákazníků jsou spokojeni

Nejlevnější letenky do celého světa

Pořiďte si nejlevnější letenky do okouzlujících míst, ať už jsou známé svou krásou nebo neobvyklostí.

Najít letenky