Hledejte nejvýhodnější letecké jízdenky

nastup do prace dovolená

Mateřská dovolená 2019. Mateřská výpočet 2019 kalkulačka ...

Ale vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 31 týdnů). Zaměstnankyni, jíž se narodilo mrtvé dítě, náleží

Jak načerpání řádné dovolené po mateřské? -

Dovolená se týká aktivních zaměstnanců, ale i těch, kteří čerpají peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Je třeba si uvědomit, že doba mateřské dovolené (případně doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně

Návrat do práce po mateřské a rodičovské | Poradna | Easy ...

Návrat do práce pro vás bude jednoduší, budete vědět o všech změnách, které v práci proběhly a všeobecně se budete do práce více těšit. První den vykročte pravou nohou a nenechte se v žádném případě rozhodit. Nejen děti zvládnou nové prostředí, ale i

Dovolená - zákoník práce

Právní kategorie tématu v zákoníku práce. Téma Dovolená patří do kategorie: Pracovní doba a doba odpočinku, přestávky v práci Téma v sesterské poradně pracovního práva. Další informace k tématu Dovolená naleznete ve spřátelené poradně zaměřené na pra

- zákoník práce - platný 2018

(3) Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný den do práce, aniž mu v tom bránila překážka v práci, nebo se zaměstnavatel do týdne (§ 350a) nedozví o této překážce, může zaměstnavatel od pracovní smlouvy odstoupit. (4) Od pracovní smlouvy je možné odstou

Mateřská a rodičovská dovolená zaměstnanců |

Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký o ni požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku čtyř let. Rodičovská dovolená nemusí být čerpána vcelku.

Den nástupu do práce |

Jednou z podstatných (nezbytných) náležitostí pracovní smlouvy (spolu s určením druhu práce, na který je zaměstnanec přijímán, a místa výkonu práce) je vymezení dne nástupu do zaměstnání. Dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do

Nápověda programu DUEL - Personalistika - Nástup do práce ...

Záložka Dovolená: na záložce Dovolená vložíme záznam o nároku na dovolenou v aktuálním kalendářním roce. Další položky dovolené (Minulá, Vybraná, Proplacená a Zbývá) naplníme pouze v případě, že se mzdovou evidencí programu DUEL začínáme v průběhu ro

Co je dobré vědět o rodičovské dovolené? –

Rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel zaměstnankyni (zaměstnanci) na jejich žádost v rozsahu, v jakém si požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.Zpravidla čerpají zaměstnankyně tříletou rodičovskou dovolenou, ale moh

Jak zvládnout nástup do práce po mateřské dovolené ...

Návrat do zaměstnání po mateřské dovolené? Vracíte se tam, odkud jste s lehkým srdcem odcházela a čekalo vás nekonečně dlouhé období krásných mateřských povinností. Ale rychle to uteklo a vy trochu s obavami, jak vše zvládnete měníte práci matky na p

Garance nejnižší ceny

Nejkomplexnější online nabídka letů

98 procent zákazníků jsou spokojeni

Nejlevnější letenky do celého světa

Pořiďte si nejlevnější letenky do okouzlujících míst, ať už jsou známé svou krásou nebo neobvyklostí.

Najít letenky